Izvajanje ukrepov po ZZUOOP – obvestilo in pojasnilo MJU

Obveščamo vas, da smo s srani Ministrstva za javno upravo pridobili pojasnila v zvezi z izvajanjem ukrepov, ki jih predpisuje ZZUOOP, na podlagi katerega so občinska redarstva prekrškovni organ za izrekanje glob zaradi kršitev ukrepov iz 2. in 3. točke Zakona o nalezljivih boleznih.
 
Kot je znano, se določbe 39. člena ZNB in njihovo izvajanje tolmačijo različno, zato vam v nadaljevanju podajamo vse relavantne okoliščine. 

Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo in omilitev posledic COVID-19

Vlada Republike Slovenije je na 98. dopisni seji dne 29. 9. 2020 določila besedilo Predloga zakona o začasnih ukrepih za odpravo in omilitev posledic COVID-19 – nujni postopek, ter ga poslala v obravnavo v Državni zbor. Sindikat občinskih redarjev Slovenije (SORS) po preučitvi predloga ugotavlja, da se občinskim redarstvom podeljuje pristojnost za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po Zakonu o nalezljivih boleznih. Nedvomno gre za širjenje pooblastil občinskim redarjem, čemur SORS nasprotuje.

Za SORS s 1.10.2020 opravlja odvetniške storitve odvetniška pisarna - Odvetniška družba Kanduti

Sindikat občinskih redarjev Slovenije je pričel zagotavljati brezplačno pravno pomoč z novo pooblaščeno odvetniško pisarno: Odvetniška družba Kanduti.

Odvetnik Boris Kanduti od ustanovitve zastopa Sindikat policistov Slovenije in ima odvetniško pisarno že več kot deset let ter veliko izkušenj pri zastopanju zaposlenih. V SORS smo se odločili za zamenjavo odvetnika in da dvignemo kvaliteto zastopanja članov. Verjamemo, da bomo z novim odvetnikom to tudi uspeli.