V Sindikatu občinskih redarjev Slovenije je pravna zaščita najpomembnejša dejavnost in je urejena tako, da se člani s vprašanji obračajo na sindikalnega zaupnika in po potrebi na vodstvo sindikata, šele potem sledi pravna pomoč preko Pravne službe KSD z odvetniki - PRSL KSD.

V primeru zaščite pravic iz delovnega razmerja pri delodajalcu se člani obrnite na sindikalnega zaupnika pri delodajalcu. Za vse kar je povezano z delom pri delodajalcu imajo sindikalni zaupniki vse pristojnosti za reševanje nastalih situacij. V kolikor zaupniki ne bodo uspešni pri zaščiti članov SORS, se bodo obrnili na vodstvo sindikata po ustrezno pomoč in člani SORS bodo deležni vse potrebne podpore s strani vodstva sindikata in po potrebi KSD ter odvetnika Pravne službe KSD z odvetniki, tudi v sodnih postopkih in drugače.

Člani SORS imajo pravno pomoč zagotovljeno brezplačno, kar pri pravdnih postopkih pomeni, da za člane odvetnika plača KSD (za člane sindikatov, ki so pristopili k PRSL KSD), sodne takse in stroške v primeru izgubljenih sporov pa plača član sam, razen izjemoma za člane to plača KSD takrat, ko to izrecno napišejo v sindikatu ali KSD ob pozivu v tožbe ipd.. Pri nepravdnih postopkih, kot so disciplinski postopki, zastopanje pred delodajalcem ipd., je za člane SORS vse brezplačno, saj pri nepravdnih postopkih ni sodnih taks in ni potrebno poravnati stroškov druge strani.

V primeru zaščite pravic iz delovnega razmerja, pravnih vprašanj in svetovanja se člani SORS obrnite na vodstvo sindikata oz. neposredno na vodjo pravne službe KSD z odvetniki Nušo Mesarič.

V kolikor bo v konkretnem primeru potrebno angažiranje odvetnika o tem presodi in odloči vodja pravne službe KSD ali predsednik SORS, ob tem se članu podajo ustrezna navodila za zaščito pravic iz delovnega razmerja.

Član mora po potrebi podati vlogo za pravno pomoč, če gre za takšno naravo pravne pomoči, da mora pomoč odobriti Izvršni odbor KSD:

                                    Vloga za pravno pomoč KSD

Kontaktni podatki z navodili so dosegljivi v povezavah:

                                    Pravna služba KSD z odvetniki