Za SORS s 1.10.2020 opravlja odvetniške storitve odvetniška pisarna - Odvetniška družba Kanduti

Sindikat občinskih redarjev Slovenije je pričel zagotavljati brezplačno pravno pomoč z novo pooblaščeno odvetniško pisarno: Odvetniška družba Kanduti.

Odvetnik Boris Kanduti od ustanovitve zastopa Sindikat policistov Slovenije in ima odvetniško pisarno že več kot deset let ter veliko izkušenj pri zastopanju zaposlenih. V SORS smo se odločili za zamenjavo odvetnika in da dvignemo kvaliteto zastopanja članov. Verjamemo, da bomo z novim odvetnikom to tudi uspeli.

V SORS je pravna zaščita najpomembnejša dejavnost in je urejena tako, da se člani s vprašanji obračajo na vodstvo sindika. Po proučitvi primera vodstvo člana z njegovim primerom napotijo na pooblaščeno odvetniško pisarno. 


Slike: