Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo in omilitev posledic COVID-19

Vlada Republike Slovenije je na 98. dopisni seji dne 29. 9. 2020 določila besedilo Predloga zakona o začasnih ukrepih za odpravo in omilitev posledic COVID-19 – nujni postopek, ter ga poslala v obravnavo v Državni zbor. 

Sindikat občinskih redarjev Slovenije (SORS) po preučitvi predloga ugotavlja, da se občinskim redarstvom podeljuje pristojnost za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po Zakonu o nalezljivih boleznih. Nedvomno gre za širjenje pooblastil občinskim redarjem, pri tem pa ni upoštevan 26. člen Zakona o javnih uslužbencih, ki določa dolžnost vlade oz. pristojnega ministra, da reprezentativnemu sindikatu v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti omogoči, da podajo svoje mnenje pred sprejetjem predpisa, ki vpliva na delovna razmerja oz. položaj javnih uslužbencev.
SORS je reprezentativen sindikat v poklicu »poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.« (Odločba MDDSZ št. 10102-1/2015-77, Uradni list RS, št. 30/17), kamor sodi tudi poklic občinskega redarja in se s podeljevanjem oz. širjenjem pooblastil občinskim redarjem ne strinja.

Obrazloženo mnenje vam prilagamo v prilogi. Smo pa danes ob 10:45 uri dobili vabilo (v prilogi) s strani Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, da se ob 12:00 uri udeležimo, kot dodatno vabljeni, 44. nujne seje Odbora.

Žal se predsednik SORS zaradi prepoznega prejetja vabila, seje Odbora ni mogel udeležiti. Mnenje SORS so prejele vse poslanske skupine, tako da so poslanci z našimi obrazloženimi opredelitvami seznanjeni. 

V DZ RS (Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide) trenutno poteka razprava k posameznim členom zakona. V zvezi z našim predlogom - amandma k 16. členu PKP5, boste naknadno obveščeni.

Prijazen pozdrav.Slike: