Voščilo SORS

Novo leto je kot bel nepopisan list… Pobarvajte ga s sanjami, posujte z ljubeznijo, popišite z neverjetnimi dosežki in okrasite s čudeži.


Sindikat občinskih redarjev Slovenije!

Namenitev dela dohodnine za donacije

Spoštovane članice in člani SORS!

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.