Predlog Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU)

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo Predlog Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju: Uredba). Z njo MZI v predlogu Uredbe določa občinska redarstva kot prekrškovni organ za nadzor operacij v odprti kategoriji. Temu v SORS ostro nasprotujemo, saj menimo, da širitev pooblastil z Uredbo ni zakonito.

SORS pozval občine k izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmereh občinskim redarjem

Vlada Republike Slovenije je dne 18. 10. 2020 izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (Odlok) na območju Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 146/2020 z dne 18. 10. 2020, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja 30 dni. S tem odlokom se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. 

Z razglašeno epidemijo so zopet nastopili pogoji za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS.