Namenitev dela dohodnine za donacije

Ob koncu leta je čas, da sprejmete odločitev ter namenite del dohodnine kot donacijo sindikatu. V skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020, je na seznamu upravičencev tudi Sindikat občinskih redarjev Slovenije. 

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Zato se na vas obračamo s pozivom, da to pravico izkoristite in 0,5% dohodnine namenite Sindikatu občinskih redarjev Slovenije. 

Član SORS, ki nameni dohodnino Sindikatu občinskih redarjev Slovenije, s tem nima nikakršnih stroškov. Sredstva, ki nam jih boste namenili, bomo v SORS namenili predvsem za aktivno in kvalitetno pravno pomoč (vloga v prilogi).
Poudariti želimo, da sredstva, ki jih davčni zavezanec ne nameni nikomur, ostanejo proračunu države Slovenije, torej tam, od koder nam država ne nameni statusa, katerega bi nam morala zagotoviti glede na pooblastila, ki jih izvajamo.

 Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Za donacijo se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
Ostanite zdravi!
 Slike: