Sindikat občinskih redarjev Slovenije vam želi lepe prvomajske praznike!

"Obraz človeka, ki je ves dan delal, je truden in oči so ugasle. In vendar je na takem obrazu, ki ga je utrudilo pošteno delo, neka posebna ponosna zavest: nisem izgubil dneva!" dr. Roman Tominec

Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu ZIUZEOP za občinske redarje

V SORS smo na župane oz. predstojnike ali osebe, ki pri delodajalcih izvršujejo pravice in dolžnosti delodajalca naslovili zahtevo, s katero utemeljeno pričakujemo, da upoštevajo KPJS, določbe ZIUZEOP, zakonita navodila MJU in sklep Vlade RS, ne pa, da občinskim redarjem zanikajo pripadanje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, za katerega so sredstva za plačilo že zagotovljena in bodo sredstva dobili izplačana iz proračuna RS namensko za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve občinskim redarjem.

Poziv k plačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah občinskim redarjem

V Sindikatu občinskih redarjev Slovenije (SORS) smo v preteklih dneh prejeli veliko vprašanj in pobud naših članov v povezavi z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki ga opredeljuje 11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS).
Povečini dodatek pri marčevski plači (izplačilo 5.4.2020) ni bil izplačan. Zato smo na delodajalce pozvali k plačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah.