Poziv k plačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah občinskim redarjem

V SORS smo prepričani, da imajo občinski redarji izredno pomembno vlogo v lokalni skupnosti pri zagotavljanju varnosti in obvladovanju epidemije. Ob rednem opravljanju nalog občinskega redarstva so aktivno vključeni v preprečevanje zbiranja ljudi na javnih mestih, ter gibanja občanov izven občine bivanja na podlagi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Odlok).

Ocenjujemo in opozarjamo, da gre v situaciji, ko dodatek za delo v rizičnih razmerah ni izplačan ob zapadlosti, pravočasno in v roku, za kršitev pravic iz delovnega razmerja in neposredno kršitev KPJS. Določbe KPJS namreč učinkujejo obligatorno.

Ker gre za pravico, ki je urejena s KPJS, bo SORS v primeru, da občinski redarji, ki v času epidemije opravljajo svoje delo na delovnem mestu, pri aprilski plači (izplačilo 5. 5. 2020) ne bodo prejeli dodatka za delo v rizičnih razmerah, sprožil pravne postopke za zavarovanje pravic naših članov.

Delodajalcem smo tudi predlagali, da utemeljeno pričakujemo, da se
občinskim redarjem izplača tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ter se jim skupno določi dodatek v višini 100 % urne postavke osnovne plače občinskega redarja.


 


Slike: