V PRAVDNEM POSTOPKU TOŽBE ČLANA SORS ZARADI NEIZPLAČILA DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH JE SORS DOSEGEL PORAVNAVO Z OBČINO GROSUPLJE IN IZPLAČILO DODATKA ZA VSE OBČINSKE REDARJE

Obveščamo vas, da je SORS s pooblaščeno odvetniško pisarno Jerneje Rošer dosegel nov velik uspeh za občinske redarje. Na delovnem sodišču je bil sprožen individualni delovni spor našega člana zoper občino Grosuplje zaradi neizplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, med pravdnim postopkom pa je Občina Grosuplje z njim sklenila poravnavo. 

V primeru naravne nesreče, ki je v preteklih dneh zajela RS, prizadetim članom SORS pripada solidarnostna pomoč v višini 801,85 EUR

V neurjih in poplavah prizadetim članom Sindikata občinskih redarjev Slovenije na podlagi določil 4. točke 40. člena KPND pripada solidarnostna pomoč.
 
Solidarnostna pomoč znaša 668,21 EUR, če zahtevo za člana reprezentativnega sindikata SORS poda sindikat, mu pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč, kar znaša 801,85 EUR.