Širjenje pooblastil občinskemu redarstvu

V SORS smo se preko portala E-demokracija seznanili z zakonskim predlogom Ministrstva za infrastrukturo, kjer iz predloga Uredbe o prostem letenju izhaja, da bodo občinska redarstva izvajala nadzor in ugotavljala prekrškeke (identično kot policija) in sicer določbe iz Uredbe o dovoljenju pilota naprave, o tujem dovoljenju pilota naprave in izpolnjevanje pogojev iz 26. člena, o dovoljenju operatorja za izvajanje dejavnosti prevoza potnikov, o soglasju agencije tujemu učitelju letenja oziroma organizaciji za usposabljanje in o primernost naprave za letenje in dokazila o tehničnem pregledu naprave.