SORS podpisal Dogovor in Aneks h KPND

Spoštovane članice in člani SORS!

Obveščamo vas, da je Sindikat občinskih redarjev Slovenije dne 28. 5. 2021 pristopil k podpisu Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021. Prav tako je predsednik SORS dne 2. 6. 2021 podpisal Aneks h KPND.