Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru

Spoštovane članice in člani SORS.

Obveščamo vas, da smo s strani MNZ prejeli predlog omenjenega zakona, v katerem so nas zaprosili za podajo predlogov oziroma pripomb. V Sindikatu občinskih redarjev Slovenije (SORS) smo preučili gradivo, iz katerega izhaja, da se podeljuje dodatne pristojnosti občinskim redarjem za nadzor nad storjenimi prekrški iz 8. (povzročanje hrupa), 10. (prenočevanje na javnem kraju), 17. (prostovoljni prispevki) in 23. člena (lažna naznanitev prekrška) tega zakona.