Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru

V SORS  predlogu ZJRM nasprotujemo zaradi uvajanja dodatnih pooblastil za občinske redarje. Področje vzdrževanje javnega reda in miru ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje prekrškov osnovna naloga policije, ki je za te naloge tudi primerno usposobljena. Občinska redarstva dodatnih usposabljan iz področja varstva javnega reda in miru nimajo.  

V prilogi mnenje SORS, ki smo ga naslovili na predlagatelja. Ko bomo prejeli odgovor MNZ, vas bomo  o tem obvestili.

Lep pozdrav in ostanite zdravi!Slike: