Odziv Sindikata občinskih redarjev Slovenije na medijski pogrom nad občinskim redarjem, Generalna redarska uprava pod MNZ?

V Sindikatu občinskih redarjev Slovenije – SORS spremljamo odzive o dogodku med občinskim redarjem in državljanom 22. junija v Ljubljani. Kot izhaja iz številnih medijskih objav ter posnetka, je občinski redar pri opravljanju nalog občinskega redarstva, zaradi odrejenega zadržanja kršitelja, uporabil prisilna sredstva: telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje. Mnenja o uporabi prisilnih sredstev občinskega redarja so deljena, zmotil pa nas je »pogrom« nad občinskim redarjem, ki je po našem mnenju popolnoma neupravičen ter izrazito pretiran.
Župan Ljubljane Zoran Jankovič stoji za občinskim redarjem, kar je edino pravilno in pohvalno.
 
Iz posnetkov jasno izhaja, da je bil na nalogi samo eden občinski redar, kar po našem mnenju ni ustrezno. V tem primeru se je potrdilo to, na kar SORS nenehno opozarja, da se morajo naloge občinskega redarstva, zaradi danih pooblastil za uporabo prisilnih sredstev in pravil stroke, opravljati v patrulji vsaj dveh občinskih redarjev, kot priporoča in predpisuje policijska zakonodaja. Menimo, da 22. junija do uporabe sile nebi prišlo, v kolikor bi naloge v patrulji opravljala dva občinska redarja na način, da bi eden vodil postopek, drugi pa varoval postopek v skladu s pravili stroke s področja policijske taktike, metodike in samoobrambe. Prepričani smo, da v tem primeru do kršiteljevega neupoštevanja izrečene odredbe sploh ne bi prišlo, postopek pa bi se zaključil z vročitvijo plačilnega naloga zaradi kršitev javnega reda in miru – nedostojno vedenje, ali do takšne rekcije državljana sploh nebi prišlo.
 
Ob dogodku Ministrstvo za notranje sporoča, da zaznavajo širši sistemski problem pri ocenjevanju zakonitosti dela občinskih redarjev. Z ministrstva sporočajo, da so pooblastila in uporaba prisilnih sredstev občinskih redarjev določena v zakonu o občinskem redarstvu, ministrstvo pa opravlja nadzor nad zakonitostjo njihovega dela, da pripravljajo strokovno usposabljanje in preizkus znanja za občinske redarje in, da je med drugim v okviru raziskovalnega projekta na programu tudi spoštovanje in varovanje človekovih pravic, socialne veščine in komunikacijske spretnosti, so sporočili z ministrstva. Cilj raziskovalnega projekta pa je med drugim proučiti možnosti za poenotenje standardov pritožbenih mehanizmov pri neupravičenih in prekomernih posegih v človekove pravice s strani represivnih subjektov po vzoru pritožbenega mehanizma zoper policijo.
 
V SORS se čudimo, da notranje ministrstvo ni zaznalo sistemskega problema, ki ga v SORS nenehno zaznavamo in nanj opozarjamo že leta. Občinsko redarstvo izvaja svoje naloge pod okriljem lokalne samouprave in posledično na državni ravni sodi pod Ministrstvom za javno upravo, kjer strokovno ne poznajo pravil stroke s področja policijske taktike, metodike in samoobrambe. Notranje ministrstvo, ki pravila stroke pozna, pa se z občinskim redarstvom ukvarja na ravni raziskovalnih projektov. Posledično mnogokrat SORS strokovno usmerja občinske radarje pri delu, kar je popolnoma nesprejemljivo.
 
Zaradi umestitve občinskega redarstva v lokalno samoupravo, in mačehovskega ter neenotnega pristopa mnogih županov, odgovornih za delo občinskih redarjev, v SORS nenehno zaznavamo povečevanje psihičnega in fizičnega nasilja nad občinskimi redarji. Pred letom dni smo ob podobnem »incidentu« kot prejšnji teden opozarjali v objavi: Po fizičnem napadu in grožnjah s smrtjo občinskim redarjem v Mariboru je SORS na zahtevo članov danes pozval občine k zagotavljanju varnosti občinskim redarjem, odnos do občinskih redarjev se po napadu in grožnjah ter pozivu SORS v ničemer ni spremenil, po letu dni pa smo zopet priča težavam zaradi sistemske umestitve radarstva pod MJU.
 
V SORS menimo, da redarstvo strokovno in drugače, predvsem zaradi poenotenja praks ter strokovnega in po celotni državi enotnega vodenja, redarstvo sodi pod okrilje Ministrstva za notranje zadeve. Od države upravičeno pričakujemo, da odpravi ugotovljene dejavnike tveganja, ter redarje na naloge razporeja v patruljah po najmanj dva po pravilih stroke pri izvajanju pooblastil. V SORS dvomimo, da bo do spoštovanja tega temeljnega pravila stroke pod lokalno samoupravo prišlo, saj župani zaradi nepoznavanja stroke na tem področju, brez ustrezne strokovne podpore na državni ravni, preveč varčujejo v škodo redarjev in na račun zanemarjanja strokovnosti izvajanja pooblastil ter uporabe prisilnih sredstev. Rešitev je v Generalni redarski upravi pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve?