Po fizičnem napadu in grožnjah s smrtjo občinskim redarjem v Mariboru je SORS na zahtevo članov danes pozval občine k zagotavljanju varnosti občinskim redarjem

V preteklem tednu se je na nas obrnilo mnogo občinskih redarjev. Od nas v zvezi z dogodkom fizičnega napada in groženj s smrtjo mariborskima občinskima redarjema (v povezavi: Incident na mariborskem Lentu: Redarjema grozili s smrtjo, enega tudi fizično napadli. Odzval se je župan Arsenovičzahtevajo, da opozorimo na nedopustno redno prakso razporejanja v patrulje zgolj po enega občinskega redarja. Pri tem se počutijo ogrožene, skrbi jih njihova varnost, strah jih je, ker se ne morejo braniti.

SORS ostro obsoja fizični napad in grožnje s smrtjo občinskima redarjema, ki so se zgodili med opravljanjem nalog občinskega redarstva. V sindikatu smo pretreseni in šokirani. Poudarjamo, da je vsako nasilje, še posebej storjeno zoper pooblaščene uradne osebe – občinske redarje, nesprejemljivo in ga je potrebno ostro obsoditi ter preganjati z vsemi sredstvi. Fizični napad in grožnje s smrtjo so zavržna dejanja, zato od organov pregona pričakujemo, da takšna evidentna kazniva dejanja čimprej in prioritetno preiščejo, ter zoper storilce podajo kazensko ovadbo. Za dejanja storjena zoper občinska redarja morajo storilci odgovarjati!

V SORS že ves čas opozarjamo, da razporejanje na delo samo enega občinskega redarje ni ustrezno, saj je za delodajalca obvezujoče zagotavljanje in izvajanje vseh ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na terenu. V SORS smo prepričani, da morata naloge v patrulji opravljati vsaj dva občinska redarja, kot to predpisuje in priporoča policijska zakonodaja. Menimo, da se temeljne oblike dela in vsi postopki morajo opravljati na tak način, da najmanj en občinski redar izvaja postopek, drugi pa varuje izvedbo postopka v skladu s pravili stroke s področja policijske taktike, metodike in samoobrambe. Na drugačna tolmačenja in priporočila ter izgovore o kadrovski problematiki v SORS ne pristajamo!

Dogodek v Mariboru samo dokazuje, kako nevaren je poklic občinskega redarja, pri opravljanju katerega so občinski redarji mnogokrat deležni psihičnega in fizičnega nasilja, ki se v zadnjih letih stopnjuje. Kaj bi se zgodilo v Mariboru, če bi bil le eden občinski redar v patrulji, kot je v večini primerov praksa opravljanja nalog redarjev? Večina postopkov postaja občutljivih ali nevarnih, zato je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca, za kar je delodajalec tudi odgovoren. Dejavnike tveganja pa mora obvladovati in preprečevati.   

Ob tem v SORS še pojasnjujemo, da gre v podobnih primerih napadov in groženj za odškodninsko odgovornost delodajalca, in sicer po temelju objektivne odgovornosti - gre za opravljanje del in nalog s povečano nevarnostjo. Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora povrniti delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava. Posledice oz. škoda, ki občinskim redarjem nastane zaradi opravljanja nalog, je škoda, ki jim pravo priznava ustrezno varstvo (odškodnino).
 
Glede na sodno prakso želimo poudariti, da bo SORS v podobnih, kot v zgoraj opisanem primeru, zoper delodajalce, ki nimajo sklenjenega zavarovanja odgovornosti (po nam znanih podatkih zavarovanja nimajo sklenjenega), vlagal odškodninske tožbe, kar bo povzročilo veliko večje stroške, kot bi jih delodajalci imeli s sklenitvijo ustrezne zavarovalne police.
 Slike: