Spremembe Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev

V Sindikatu občinskih redarjev Slovenije (SORS) smo na spletni strani e-demokracija zasledili predlog sprememb zgoraj omenjenega predpisa. Smo začudeni in presenečeni, da reprezentativnemu sindikatu – SORS, predlog Pravilnika ni bil poslan v mnenje, čeprav je v 26. členu Zakona o javnih uslužbencih je predpisano, da pred sprejetjem predpisa, ki vpliva na delovna razmerja oziroma položaj javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, mora vlada oziroma pristojni minister omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma poklicev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, da podajo svoje mnenje.

Ker podrobnih obrazložitev SORS ni prejel, menimo, da predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, ni primeren za sprejetje. 
Iz predloga ni razvidno, kateri so ti izobraževalni programi, po katerih se lahko vsebine priznajo. SORS zato predlaga, da postopek priznavanja strokovne usposobljenosti kandidata vodi študijska komisija . Prav tako smo MNZ pozvali, da nam predstavi analize ter podrobnejše opredelitve z razlogi, zakaj je predmetni Pravilnik potrebno spremeniti.
 


Slike: