Sestanek SORS v Kabinetu ministra za notranje zadeve

Predstavniki SORS, predsednik Matjaž Frangež, članica Izvršnega Odbora Karmen Cesar in podpredsednik Konfederacije slovenskih sindikatov David Ažnoh, smo se v ponedeljek, 3. 5. 2020, v Kabinetu ministra za notranje zadeve sestali z ministrom g. Alešom Hojsom, državnim sekretarjem na MNZ g. Francem Kanglerjem in g. Zdravkom Meletom, pomočnikom generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge. Tema sestanka je bila problematika širjenja pooblastil in pristojnosti občinskih redarjev.

Na sestanku smo izpostavili problematiko nesorazmernega širjenja pooblastil in pristojnosti občinskim redarjem, pri tem pa status poklica ni deležen sprememb, zato ostaja neurejen, anomalije v primerjavi z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami pa niso v popolnosti odpravljene. Pri tem smo v konstruktivnem dialogu predstavili problematiko plač, upravičenost do dodatka za stalnost, nezgodnega in pokojninskega zavarovanja, nudenja pravne in psihosocialne pomoči, zagotravljanje pogojev za sindikalno delovanje, kar bi se moralo urediti s spremembo Zakona o občinskem redarstvu.

Ministru za notranje zadeve g. Alešu Hojsu smo predstavili naše mnenje v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki nam nalaga nove pristojnosti. Vodstvo MNZ se je strinjalo, da je pereča problematika v sistemu izobraževanj in obdobnih usposabljanj in nadzora, ter da za naloge varovanja in vzdrževanja javnega reda in miru nismo ustrezno usposobljeni. 
Prav tako se vodstvo MNZ strinja z našimi obrazložitvami, da spadamo bolj pod njihovo pristojnost kot pod pristojnost MJU, ter bodo to možnost tudi preučili.
S strani SORS je bilo poudarjeno, da od MNZ pričakujemo, da za delovno področje, ki spada pod MNZ, občinskim redarstvom dajejo jasna navodila in pojasnila za zakonito in strokovno izpeljavo nalog, saj delodajalci ne premorejo strokovnjakov iz tega področja.

Na koncu smo poenotili v mnenju, ki ga SORS nenehno poudarja, da je potrebno ZORed spremeniti in urediti v sistemski zakon, pri čemer smo dobili zagotovilo, da nas bojo podprli. Dogovorjeno je bilo nadaljnje sodelovanje ter da se v kratkem zopet srečamo na delovnem sestanku.  

V SORS v kratkem načrtujemo tudi delovni sestanek na MJU, o čemer vas bomo obveščali.

Lep pozdrav.