Obvestilo članstvu - dodatek za delo v rizičnih razmerah

Vlada RS je 12. 3. 2020 ob 18:00 uri na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom, razglasila epidemijo. Aktiviran je bil tudi državni načrt.
Zaradi navedenega smo v SORS že dne 17. 3. 2020 (v prilogi) na pristojno Ministrstvo za javno upravo naslovili dopis v zvezi z upravičenostjo občinskih redarjev do dodatka za delo v rizičnih razmerah, ter v njem zahtevali, da se tudi 
občinskim redarjem za čas opravljanja dela v času epidemije obračuna dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 % urne postavke njihove osnovne plače.

Iz obrazložitve MJU izhaja, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah lahko izplačuje le za čas, ko se delo v času epidemije dejansko opravlja, ter da se dodatek ne more izplačevati javnim uslužbencem, ki opravljajo delo na domu. Javni uslužbenci, ki opravljajo delo na domu, sicer opravljajo redne naloge, vendar ne v okolju, ki bi bilo izpostavljeno tveganju za njihovo zdravje zaradi opravljanje teh nalog. 

Na podlagi navedenega v SORS menimo, da dodatek za delo v rizičnih razmerah absolutno pripada tudi občinskim redarjem, ki opravljajo naloge občinskega redarstva v času epidemije in so dolžni prihajati na svoja delovna mesta, ker so s tem izpostavljeni tveganju za zdravje.

V kolikor imate še dodatna vprašanja v zvezi z opisanim, nas kontaktirajte. Najpomembneje pa, ostanite zdravi!

Z lepimi pozdravi.