MDDSZ vpisalo novi Statut SORS v evidenco statutov sindikatov

Sindikat občinskih redarjev Slovenije je dne 1. 8. 2018 Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredoval spremenjen - nov Statut SORS.

Zaradi spremembe naslova sindikata je omenjeno spremembo potrebno vpisati v evidenco statutov sindikatov. Novi naslov SORS se po novem glasi: Trg Svobode 26/f, 2310 Slovenska Bistrica. 

Naslov za vročanje pošte je: Sindikat občinskih redarjev Slovenije, p.p. 56, 2310 Slovenska Bistrica. 

​Sprememba je že objavljena tudi v AJPES-u.