Čestitka SORS ob 1. maju, Prazniku dela

Kasneje je bila pravica do 8-urnega delavnika kljub vsemu uveljavljena, v spomin na tragičen dogodek pa so se odvili tudi veliki izgredi leta 1894 in 1919. Po teh dogodkih se je ta majski dan v delavskih krogih imel za praznik dela, ki so ga ljudje obeleževali z različnimi rituali, med drugim v množici dežel s kurjenjem kresov v spomin na dogodke leta 1886.
 
In prav ti zgodovinski dogodki nas opominjajo, da vse pravice iz delovnega razmerja še vedno niso samoumevne, da delavcem nobena pravica ni in ne bo podarjena, ter da se je za boljši delovno-pravni položaj potrebno boriti. Mnogo pravic je sicer v pravnih aktih zapisano, vendar jih delodajalci ne izvajajo ali jih poskušajo tolmačiti v smeri, da ne bi veljale.
 
To se je izkazalo prav v teh težkih časih epidemije, ko občinski redarji niso bili deležni dodatkov po KPJS ali so jih bili deležni v minimalni obliki, ter jim ni bila izplačana solidarnostna pomoč zaradi epidemije, čeprav so v lokalnih skupnostih prav občinski redarji bili najbolj obremenjeni in izpostavljeni pri preprečevanju epidemije, kar nam priznava tudi minister za javno upravo, gospod Boštjan Koritnik. Delodajalci so postali zelo inovativni pri obrazložitvah, zakaj določene pravice občinskim redarjem ne pripadajo, v istih časovnih okoliščinah (pod identičnimi pogoji) pa jih drugim zaposlenim izplačajo. Še več, v svoji diskriminatornosti in podcenjevalnosti gredo celo tako daleč, da od predsednika Vlade RS zahtevajo, da naredi vse potrebne korake, da bo še v tem letu dosežen premik in ustreznost vrednotenja funkcije županj in županov, ter da pristopijo k sistemskem reševanju vprašanja plač občinskih funkcionarjev in ne zgolj k izenačitvi njihovih pravic z zaposlenimi v javnem sektorju in druge pravice do dodatkov – tudi do dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki ga za občinske redarje ne priznavajo v celoti, saj menijo, da ne delajo v rizičnih razmerah.
 
Zato prihaja do neizogibnega konflikta, ki ga bodo po našem mnenju sodišča odločila v našo prid. V SORS si bomo še naprej prizadevali za pravično vrednotenje dela občinskih redarjev, ter v podobnih primerih sprožili sodne postopke, saj je očitno, da delodajalci upoštevajo samo sodne odločbe. Pri tem pa nesporno potrebujemo vso vašo podporo še naprej, da lahko uspemo v dobro vseh.
 
Tudi letos bomo praznik praznovali drugače, v skladu z Odloki in Uredbami. V teh prazničnih dneh si odpočijte, ter naberite nove moči za nadaljni boj za pravice, ki še niso izborjene. V ta skupni boj za boljši delovno-pravni položaj delovnega mesta občinski redar povabite tudi sodelavce, ki mogoče še niso člani sindikata, saj nam le s skupnimi močmi lahko uspe. Skupaj smo glasnejši in močnejši!

V SORS se bomo za pravice zaposlenih vedno borili z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi, ki jih imamo na voljo (v prilogi članek).
 
Spoštovane članice in člani SORS, ob 1. maju – prazniku dela, vam iskreno čestitamo in vam želimo prijetno praznovanje. Upamo, da bodo delodajalci končno spoznali vrednost dela in delavca, saj so zaposleni največji kapital, ki ga posedujejo, čeprav se tega mnogi ne zavedajo. Zahvaljujemo se vam za vso podporo ter obljubljamo, da se bomo še naprej borili za boljše pravice, ki izhajajo iz dela.
 
Ostanite zdravi.