Pristopna izjava

Podatki člana

Želim se individualno (anonimno) včlaniti.


Dovoljujem mesečno plačevanje članarine v višini, kot izhaja iz mojega spodaj označenega statusa. Glede na svoj izbor nam posredujte zadnje tri plačilne liste na info@sindikat-redarjev.si

Višina članarine
Izjavljam, da sprejemam Statut Sindikata redarjev, dovoljujem zbiranje mojih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni v skladu z nameni iz aktov sindikata in se zavezujem redno plačevati članarino v višini, kot izhaja iz označenega statusa ter v skladu z akti sindikata.