Pristopna izjava

Podatki člana

Podatki delodajalca

Izjavljam, da sprejemam Statut Sindikata redarjev, dovoljujem zbiranje mojih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni v skladu z nameni iz aktov sindikata in se zavezujem redno plačevati članarino v višini, kot izhaja iz označenega statusa ter v skladu z akti sindikata.