Namenite del dohodnine sindikatu

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Upravičenci so tiste organizacije, ki so uvrščene na Seznam upravičencev do donacij, med njimi je tudi Sindikat občinskih redarjev Slovenije.