Nadomestne volitve Sindikata občinskih redarjev Slovenije in načrti za nadaljnje delovanje

Sindikat občinskih redarjev Slovenije je v obdobju med 21.5.2018 in 28.5.2018 izvedel nadomestne volitve zaradi umika dosedanjega predsednika Borisa Fedrana in podpredsednica Karmen Cesar. Na nadomestnih volitvah so bili izvoljeni novi člani predsedstva in nadzornega odbora SORS. Na prvi skupni seji v preteklem tednu, predsedstva in nadzornega odbora, so bili začrtani kratkoročni načrti in cilji delovanja SORS-a, več v nadaljevanju. Med člani Nadzornega odbora je za predsednico bila izvoljena Andreja Meglič.
 
Za predsednika SORS je kandidaturo vložil le eden kandidat, ki je bil tudi soglasno izvoljen za predsednika. Za novega predsednika SORS je bil izvoljen Matjaž Frangež. Prav tako sta bila izvoljena nova člani Predsedstva SORS: Karmen Cesar in Tadej Sobočan ter člani Nadzornega odbora SORS: Boris Fedran, Tomaž Resinovič in Andreja Meglič.

 
Novo vodstvo bo v kratkem sklicalo Kongres, kjer se bo sprejel nov posodobljen Statut SORS, ki bo usklajen z delovanjem pod okriljem nove krovne organizacije - Konfederacije slovenskih sindikatov in bo sprejet s ciljem posodobitve organiziranosti za dosego učinkovitejšega delovanja.
 
Člani SORS bodo o kongresu pravočasno obveščeni preko e-poštnih naslov.
Kratkoročni načrti novega vodstva SORS so, da:
    
  • bo sindikat v naslednjem mesecu pripravil kratkoročni načrt delovanja z jasnimi cilji;
  • bo izvedel kongres, na katerem se bo SORS organizacijsko posodobil za zagotovitev učinkovitejšega delovanja s sprejemom novega posodobljenega statuta;
  • bo zagotovil pogoje za delovanje sindikalnih zaupnikov pri posameznih delodajalcih;
  • bo pripravil predlog kolektivne pogodbe za poklic občinske redarje in naredil vse za njen sprejem;
  • okrepil zavedanje o zagotovljeni pravni pomoči s Pravno službo KSS z odvetniki;
  • bo na svoji novi spletni strani sindikat-redarjev.si ažurno obveščal vse člane in občinske redarje ter zainteresirano javnost – medije;
  • se SORS okrepi s številom članov za dosego vsega zastavljenega.
Novo vodstvo bo v bodoče o aktivnostih SORS preko e-pošte obveščalo vse občinske radarje ter občine. Ob tem pozivamo vse občinske radarje, ki še niso naši člani, da podprejo SORS z včlanitvijo, saj bomo le združeni občinski redarji v močnem poklicnem sindikatu zagotovili SORS, da bo lahko izvedel vse načrtovano za dosego zastavljenih ciljev.